top of page

Programi za djecu i mlade

U sklopu godišnjih aktivnosti Kluba, u mogućnosti smo ponuditi i posebne projekte/manifestacije za učenike i mlade. Osim sposrtskog aspekta na kojeg se oslanjaju tehnike padobranstva, u nastavku navedeni sadržaji programski su usmjereni na tehničku kulturu (njenu promociju i razvoj)

bottom of page