top of page

Acerca de

airfield porec 3.png

Airfield Poreč

INFORMACIJE

Sportski aerodrom u Poreču registriran je od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) kao Registrirana površina za slijetanje i uzlijetanje Poreč-Škagacer (skraćeno: RPSU-Poreč).

Operator RPSU-Poreč je Aeroklub "Cumulus" - Opatija, koji je odgovoran upravitelj sportskog aerodroma sukladno Zakonu o zračnom prometu i Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-001.

Uzletno-sletna staza nalazi se na nadmorskoj visini od 92 ft (28 metara) duljine je 566 metara, širine 20 metara, a orjentacija USS-a je 19-01. Podloga piste je zemljana/travnata.

Frekvencija koja se koristi na aerodromu je 123,500 MHz, dok je za letenje iznad visine od 300 m nadležna kontrola leta u Puli na frekvenciji 124,600 MHz.

RPSU-Poreč se u osnovi koristi za padobranske aktivnosti Aerokluba Cumulus, te je uspostavljena AD-HOC struktura zračnog prostora rezervirana za padobranske akvinosti koja se proteže do visine od FL130.

Piloti zrakoplova koji žele sletjeti na RPSU Poreč, obavezni su dobiti odobrenje od Aerokluba Cumulus.

Uvjeti za dobivanje odobrenja operatora su:

• Ispuniti prijavni obrazac

• Zadovoljiti uvjete koje propisuje ASO-2019-001

(Konfiguracija i težina zrakoplova koja ne oštećuje travnatu pistu, tvorničke performanse zrakoplova koje jamče sigurno slijetanje i uzlijetanje s rasopložive piste dimenzija 566 x 20 metara)

• Najaviti svoje planirane operacije operatoru

 

Request for operation approval on Poreč Airfield 

VFR manual

airfield porec mala1.jpg
airfield view2.jpg

Kontakt za najavu / +385911935125 / aeroklub.cumulus@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page